QHSE: waar staat het voor en waarom is QHSE compliance zo belangrijk?

Veel bedrijven houden zich tegenwoordig bezig met thema’s als kwaliteit en duurzaamheid, hun ecologische voetafdruk en gezondheid op de werkvloer. Niet alleen consumenten worden steeds veeleisender, ook vanuit de wet dient een organisatie zich aan bepaalde regels en richtlijnen te houden. Deze regels en richtlijnen gaan vooral over kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. De afkorting die hier veel voor wordt gebruikt is QHSE: Quality, Health, Safety en Environment. Bedrijven die zich niet aan de QHSE verplichtingen houden, riskeren een boete. Wilt u boetes voorkomen? Zorg er dan voor dat uw organisatie QHSE Compliant is. Hoe u dit doet, leest u onderaan deze blog.

Quality, Health, Safety & Environment

QHSE is een veel gebruikte term, ook in Nederland. Vooral de wat grotere bedrijven hebben vaak een QHSE manager in dienst. De QHSE manager is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van QHSE beleid en de controle op de naleving hiervan. Dit beleid richt zich op de aspecten kwaliteit (Quality), gezondheid (Health), veiligheid (Safety) en milieu (Environment). Producten en diensten, maar ook bedrijfsprocessen en de organisatie als geheel, moeten van een goede kwaliteit zijn, mogen de gezondheid en de veiligheid niet schaden en moeten bovendien aan de geldende milieuvoorschriften voldoen.

“In compliance zijn” met QHSE verplichtingen

Bedrijven die zich netjes houden aan de wetten en regels die op hun organisatie van toepassing zijn, zijn zogezegd QHSE compliant. Met andere woorden zijn deze bedrijven in compliance met de QHSE verplichtingen. QHSE compliance is van groot belang. Want wanneer u niet (helemaal) voldoet aan de regels kunt u een behoorlijk forse boete ontvangen. Deze boetes dienen als stimulans voor bedrijven om kwalitatiever, gezonder, veiliger en duurzamer te produceren.

Onmisbare tool binnen compliance management

Wist u dat Nederland in totaal ongeveer 10.000 wetten en regels kent? Daarnaast worden wetten en regels regelmatig herzien en aangepast. Dit is nodig om de regelgeving actueel en up-to-date te houden. Het maakt het er echter niet makkelijker op. Want met ruim 200 wetswijzigingen per jaar kunnen we het goed begrijpen dat het lastig is om bij te blijven. Zeker wanneer u ook nog eens 100 procent compliant wilt zijn. 

Pharius is dan ook een onmisbare tool binnen compliance management. Met deze tool krijgt u beter grip op de QHSE richtlijnen. Ook kunt u zien hoe compliant uw bedrijf is en welke aanpassingen u door moet voeren om het percentage omhoog te krijgen. Met compliance management software kunt u aantonen dat u aan de verplichtingen voldoet en hoeft u niet langer bang te zijn voor hoge boetes wegens non-compliance. Is uw bedrijf al 100 procent compliant?